Hoe doen ze het toch:

in Hardinxveld-Giessendam zijn alle scholen ‘op seef’

Wethouder en basisschool­directeur delen hun geheim

Foto: Theo Boerman (links) en Vincent Brauns (rechts)

In Hardinxveld-Giessendam dragen alle basisscholen het SCHOOL op SEEF-label. Én ze deden allemaal mee aan de Schoolbrengweek. Hoe komt het dat de scholen in deze gemeente zo goed aan de slag zijn met verkeers­veiligheid? En wat voor invloed heeft dit op de ongevals­cijfers in de gemeente? We vragen het wethouder Theo Boerman en Vincent Brauns, basisschool­directeur van de Koningin Wilhelminaschool.

Hoe komt het dat de basisscholen in Hardinxveld-Giessendam zo enthousiast betrokken zijn als het gaat om verkeers­veiligheid?

Boerman: “Wij hebben een geoliede overlegstructuur met het onderwijs waarin alle schoolbesturen vertegenwoordigd zijn. Daarin bespreken we wat we wettelijk op orde moeten hebben, maar ook wat we als gemeente en scholen belangrijke thema’s vinden. Bijvoorbeeld verkeersveiligheid, waarvoor we een speciale werkgroep hebben opgericht. In die werkgroep hebben we in de vorige collegeperiode als doel gesteld om alle door het Rijk gefinancierde basisscholen in onze gemeente ‘SCHOOL op SEEF’ te maken. Daar begon het eigenlijk mee: openlijk een heel duidelijk doel stellen en daar samen de schouders onder zetten. We besteden actief aandacht aan schoolfietsroutes en schoolomgevingen, waarbij we uiteraard het belang van verkeersveiligheid benadrukken. Ook stimuleerden we om mee te doen aan de toenmalige Schoolbrengdag en om het label te behalen. Het succes schuilt denk ik in aandacht, een gedeeld verant­woordelijkheids­gevoel en een actieve houding: ‘we gaan hier nu samen werk van maken’.”

Brauns: “Als school vinden wij het heel belangrijk dat onze leerlingen weten hoe ze zich veilig gedragen in het verkeer. Wij willen dat we ze na groep 8 met een gerust hart zelfstandig op de fiets naar het voortgezet onderwijs kunnen laten vertrekken. SCHOOL op SEEF helpt ons om onze verkeerslessen in- en aan te vullen. Van groep 1 tot en met groep 8 brengen we de kinderen – en hun ouders! – bij hoe belangrijk het is om zelf deel te nemen aan het verkeer en hoe je dit veilig doet. Dat we rentmeesterschap hebben en dus verantwoorde keuzes moeten maken voor het milieu. En dat het goed is voor je gezondheid om op de fiets of lopend naar school te gaan. SCHOOL op SEEF biedt ondersteuning, inspiratie voor acties en lesmateriaal. En het is gewoon erg leuk en nuttig om mee te doen aan bijvoorbeeld de Schoolbrengweek! Dit jaar hebben we in deze week speciale aandacht besteed aan de ouders. Zij hebben een ontzettend belangrijke rol als het gaat om de verkeersopvoeding van kinderen. Daarnaast zijn zij voor scholen heel belangrijk: zonder verkeerouders zouden we nooit zoveel aandacht aan verkeersveiligheid kunnen besteden als we nu doen.”

Boerman: “We hebben nauwelijks jonge verkeersslachtoffers in onze gemeente. Je kunt niet concluderen dat dit komt door onze verkeerslessen en de SCHOOL op SEEF-labels: het aantal jonge verkeersslachtoffers is bij ons gelukkig nooit hoog geweest. Wel merk ik dat de aandacht voor dit thema in onze gemeente niet verslapt. Er is op dit moment nog maar één aandachtsweg op een schoolroute. Alle scholen staan op scherp en ook steeds meer ouders zijn actief betrokken. We hebben korte lijntjes met schoolbesturen, rijscholen en andere betrokken organisaties en overleggen regelmatig met elkaar over bijvoorbeeld risico’s, evenementen en maatregelen.”

Brauns: “Op onze school wordt structureel aandacht besteed aan verkeersveiligheid, zeker nu we het SCHOOL op SEEF-label dragen. Dit label moeten we iedere vier jaar opnieuw verdienen, en we willen het natuurlijk niet kwijt! We geven niet alleen in alle klassen verkeerslessen, maar denken – als leerkrachten en in de werkgroep – met elkaar na over aanvullende activiteiten om onze leerlingen nieuwe dingen te leren over het verkeer. We laten bijvoorbeeld een vrachtwagen naar onze school komen, zodat we kunnen oefenen met de dode hoek.”

Is het bewustzijn en de aandacht terug te zien in de cijfers?
Wat is jullie advies voor andere gemeenten en scholen?

Boerman: “Zorg voor een goed netwerk met de gemeente, schoolbesturen en ouders. Als je elkaar goed kent, vertrouwt en weet te vinden, kun je pas goed samenwerken. Pas dan kun je écht in gesprek over hoe belangrijk verkeersveiligheid rondom scholen is en wat je samen concreet kunt doen om de veiligheid en het bewustzijn te vergroten. En waar meerdere mensen samenwerken in een groep, moeten afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over hoe vaak je elkaar spreekt over dit thema. Dat geeft houvast. Als groep zorg je ervoor dat een thema op de agenda blijft.”

Brauns: “Tegen scholen wil ik zeggen: maak het niet te ingewikkeld voor jezelf. Er komt tegenwoordig zó veel op scholen af dat ze prioriteiten moeten stellen. Verkeersveiligheid zou overal hoog op het prioriteitenlijstje moeten staan, vind ik. En dat kan ook, als je het maar inpast in je reguliere onderwijs en slim samenwerkt. Benut de expertise en middelen van SCHOOL op SEEF, zet verkeers­ouders in en schakel lokale verkeers­organisaties in: vele handen maken licht werk!”

SCHOOL op SEEF en de Schoolbrengweek

Een basisschool die verkeersveiligheid en verkeerseducatie hoog in het vaandel heeft staan en structureel met dit onderwerp aan de slag gaat, komt in aanmerking voor het Verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF. Met dit label laten scholen zien dat zij het belangrijk vinden dat hun leerlingen vaardig, verantwoordelijk en veilig aan het verkeer kunnen en mogen deelnemen. Op de website van SCHOOL op SEEF staat hoe scholen zich kunnen laten certificeren.


De jaarlijkse Schoolbrengdag, die SCHOOL op SEEF jarenlang organiseerde, werd dit jaar voor het eerst een hele Schoolbrengweek. Ouders en leerlingen van scholen die meededen, werden in deze week gestimuleerd om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Wethouder Boerman ging langs bij de Koningin Wilhelmina­school om onder andere appels uit te delen aan de kinderen en ouders die lopend of op de fiets naar school waren gekomen. Wat er deze week verder allemaal gebeurde, lees je hier.