Doortrappen­dagen: gezellige fietsdagen voor ervaren fietsers

Fietsers van alle leeftijden veilig in het verkeer

In Zuid-Holland zijn er sinds begin dit jaar verschillende gezellige fietsdagen georganiseerd onder de naam Doortrappen. We willen als ROV-ZH gemeenten stimuleren om fietsveiligheid met deze dagen onder de aandacht te brengen bij wat oudere fietsers, die relatief vaak betrokken zijn bij verkeers­ongelukken. Het verschil met de traditionele e-bike trainingsdagen is dat Doortrappen­dagen minder schools van opzet zijn en dat de aandacht voor fietsveiligheid steeds gecombineerd wordt met een aantrekkelijke fietstocht in een gezellige sfeer.

Waar en wanneer?

De eerste Doortrappendagen zijn als lokale pilots georganiseerd in de Hoeksche Waard (Puttershoek), Krimpenerwaard (Schoonhoven) en de MRDH (Maassluis). In Den Haag en Lekkerkerk (Krimpenerwaard) zijn in september en oktober nog Doortrappendagen.


In de Hoeksche Waard wordt tot oktober elke eerste dinsdag van de maand een Doortrappen­dag georganiseerd voor maximaal dertig deelnemers. Er is zo veel belangstelling dat er een wachtlijst van ongeveer vijftien deelnemers is. De Doortrappendag in Schoonhoven van 21 juni voor zestien deelnemers krijgt in oktober een vervolg en in Maassluis wordt op elke woensdag­­ochtend van de oneven weken gefietst. In Den Haag worden vijf middagen georganiseerd tot medio oktober en in Lekkerkerk is 1 oktober de Doortrappendag gepland.


De activiteiten die op Doortrappendagen georganiseerd worden, sluiten goed aan bij de behoefte van de lokale deelnemers. Het zijn vooral gezellige sociale activiteiten waarbij de deelnemers elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten en zo ook nieuwe contacten opdoen.

Kijk op de website van Doortrappen voor meer informatie over Doortrappendagen in verschillende gemeenten.

Samen­werken maakt het verschil

De betrokken gemeenten merken dat vrijwilligers heel belangrijk zijn voor de Doortrappendagen. Fietsveiligheid is dan ook een sympathiek doel dat op steun van lokale vrijwilligers kan rekenen. Zo is een lokale vrijwilliger de initiatiefnemer van Doortrappen in Puttershoek. En gaven vrijwilligers van de Wieler­vereniging De Hoekse Renners een leuke en leerzame presentatie over veilig fietsen in een groep. Ook begeleidden zij Doortrappen­deelnemers bij behendigheids­oefeningen en gaven zij tips om veilig op en af te stappen. Vrijwilligers van de lokale fysiotherapie­­praktijk hebben een interessante uiteenzetting gegeven over het belang van actief bezig blijven en welke oefeningen senioren kunnen doen om fietsfit te blijven. Bovendien onder­streepten zij het belang van valpreventie.

Vrijwilligers van de lokale fysiotherapie­praktijk hebben een interessante uiteen­zetting gegeven over het belang van actief bezig blijven en welke oefeningen senioren kunnen doen om fietsfit te blijven. Bovendien onder­streepten zij het belang van valpreventie.


Door mee te werken aan Doortrappen­dagen, helpen vrijwilligers oudere fietsers langer zelf­redzaam te blijven en dragen ze bij aan de lokale sociale agenda. De deelnemers van de Doortrappen­­dagen zijn zeer positief over deze nieuwe aanpak. Zij vinden vooral de combinatie van de leerzame gezellige dagen een pluspunt.

Ook de samenwerking met bijvoorbeeld welzijns- en sport­organisaties is belangrijk. Welzijns­organisaties werken in opdracht van de gemeente aan sociale en vitale kernen waar iedereen mee kan blijven doen. Deze organisaties hebben een goed netwerk onder de doelgroep van de Doortrappen­dagen en kunnen dus goed inschatten aan welke activiteiten behoefte is. Sport­organisaties organiseren sportieve projecten en activiteiten voor ouderen, omdat regelmatige lichamelijke activiteit de gevolgen van het verouderings­proces vertraagt en vitaliteit stimuleert. Beweeg­stimulering heeft een positieve invloed op de participatie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond werken via kennis­overdracht op het gebied van verkeers­veiligheid en maximaal fietsplezier mee aan het bieden van een compleet programma tijdens de Doortrappen­dagen.

Ook een Doortrappendag organiseren?

ROV-ZH wil gemeenten die met Doortrappen willen beginnen ondersteunen door een aantal standaard­producten beschikbaar te stellen, zodat het ‘Doortrappen-wiel’ niet in elke gemeente opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Op basis van de pilots werken we aan een plan van aanpak voor uitvoering. Maar ook aan een draaiboek voor Doortrappen­dagen, met onder andere voorbeelden van uitnodigingen aan deelnemers, aankondigingen in de lokale media en een persbericht na afloop. Gepland is dat dit in 2019 beschikbaar komt.

Wil je met Doortrappen in jouw gebied aan de slag?

Neem contact op met kwartiermaker 
Wil de Moor.

Als fietsen zo gevaarlijk is voor 50-plussers, waarom stimuleren we ze dan om te blijven fietsen?

Fietsers die ouder zijn dan 50 jaar, worden relatief vaak slachtoffer van verkeersongevallen. Toch is het ook voor deze doelgroep belangrijk om te blijven fietsen. Het levert ook veel gezondheidswinst op!

In 2018 kwamen 228 fietsers om in het verkeer, tegenover 233 automobilisten. Dit is het hoogste aantal fietsslachtoffers in tien jaar. Driekwart van de fietsslachtoffers is ouder dan 65 jaar. De fiets is als vervoerwijze het grootste risico voor Nederlanders vanaf 50 jaar. Bijna de helft van de 50-plussers die omkwamen in het verkeer in 2018 was als fietser betrokken bij een ongeval. Van alle fietsdoden was twee derde tussen de 50 en 85 jaar.

Verkeersdoden naar leeftijd, 2018

Gezondheidswinst
en een langer leven

Ondanks de risico’s van het fietsen is het geen goed idee om oudere fietsers te adviseren hun fiets aan de wilgen te hangen. Fietsen leidt gemiddeld nog steeds tot een langer, gezonder leven. De verhoogde ongevalskans verkort de levensverwachting van de fietser met vijf tot negen dagen, door het inademen van vervuilde lucht wordt hun leven naar verwachting nog eens met één tot veertig dagen bekort. Maar door de dagelijkse beweging wordt hun leven juist met drie tot veertien maanden verlengd. Fietsen helpt in het tegengaan van bijvoorbeeld diabetes, sommige vormen van kanker, hart- en vaatziekten en depressies.


De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan om minstens dertig minuten per dag te bewegen, en fietsen is voor de meeste mensen een vorm van bewegen die makkelijk in het dagelijkse patroon is in te passen. Uit berekeningen van de Universiteit van Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving (2010) blijkt dat de levensverwachting toeneemt als mensen voor korte ritjes de fiets pakken in plaats van de auto.