Alle regels en borden op een rij: RVV editie 2020

Hoe zat het ook alweer? Moesten snorfietsen nu wel of niet op de rijbaan? En was die nieuwe regel nou al ingevoerd? Veel van de ongevallen in het verkeer worden veroorzaakt door gedrag. We letten even niet op of kennen de regels onvoldoende. Dit boekje, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), geeft antwoord op veel kennisvragen.

Verkeersveilig gedrag als norm

Het kennen van de verkeersregels is onmisbaar voor veilig gedrag in het verkeer. Op initiatief van het ROV Zuid-Holland is daarom een populaire editie van het RVV gemaakt, die begin dit jaar is geactualiseerd. Het RVV bevat nu alle landelijke regels en tekens tot en met 2019. Met deze handzame uitgave kunnen verkeersdeelnemers hun kennis op peil houden. Ook bij de communicatie over verkeersveiligheid kan dit naslagwerk goed van pas komen.

Het boekje is te downloaden op maakeenpuntvannul.nl of te bestellen via onze webshop.