Ambassadeursnieuws

Ambas­sa­deur in de spot­lights: Renewi

Van kraakperswagens en containerwagens tot LZV’s (langere en zwaardere vrachtautocombinaties): iedere dag rijden honderden vrachtwagens van Renewi door Zuid-Holland, over grote wegen en door drukke binnensteden. Oog voor verkeersveiligheid is daarbij onmisbaar. Sinds juli 2019 is het bedrijf dan ook ambassadeur van ‘Maak een punt van nul’.

Aldwin Krom is SHEQ-manager bij Renewi regio Randstad-Zuid. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor Safety, Health, Environment en Quality (SHEQ). Hij legt uit: “Veiligheid is de eerste kernwaarde binnen Renewi. De hoofdzaak is dat al onze medewerkers én hun medeweggebruikers ’s avonds veilig thuiskomen.” “De grootste veiligheidsrisico’s bij onze wagens zitten in de dode hoek. Het gevaar komt daarbij van twee kanten: de chauffeur heeft beperkt zicht rondom zijn vrachtauto én hij is afhankelijk van het gedrag van de weggebruikers om zich heen. Die zijn zich vaak te weinig bewust van de gevaren in de dode hoek.”

Technische snufjes en training van chauffeurs

Renewi

“We zetten de nieuwste technieken en trainingen in om chauffeurs zo veilig mogelijk te laten rijden”, legt Aldwin uit. “We maken het zicht rondom de vrachtauto zo compleet mogelijk met spiegels en een camera op de dode hoek. Ook gaan er extra lichten knipperen en klinkt een piepsignaal aan de zijkant van de vrachtwagen om de omgeving te waarschuwen als hij rechtsaf wil slaan.” Bij hun aanstelling doet de SHEQ-mentor een rijtest met nieuwe chauffeurs. Hij beoordeelt hun rijvaardigheid en ondersteunt hen als dit nodig is. Ook zijn er zogenaamde chauffeursdagen met nascholingscursussen in het kader van Code 95. Dat is een verplichte aanduiding op het rijbewijs van professionele chauffeurs, die met de juiste nascholing behouden kan worden. “Op 19 september was de laatste chauffeursdag van dit jaar”, vertelt Aldwin. “Toen gaf ik zelf een training over het thema ‘veilig onderweg’. We spraken over ongevallen en hoe we die zo goed mogelijk kunnen voorkomen. Ondertussen was een collega buiten in de praktijk bezig. We hadden een vrachtwagen neergezet met daaromheen een mat, waarop de dode hoek stond aangegeven. Chauffeurs konden de mat als hulpmiddel gebruiken om hun spiegels nauwkeurig af te stellen. Zo zijn de chauffeurs hier opnieuw in getraind. ”

Een vrachtwagen op het schoolplein

Voor een veilige rit is Renewi afhankelijk van alle weggebruikers. Het bedrijf wil kinderen daarom bewust maken van de gevaren van de dode hoek. Zo organiseert Renewi bijvoorbeeld dodehoeklessen op scholen, rondom een echte vrachtwagen. “We gaan dan met een clubje scholieren in het grijze vlak op de mat staan, terwijl een andere leerling in de cabine zit”, vertelt Aldwin. “Die merkt dan inderdaad: dat is gek, ik zie m’n hele klas niet staan! Op die manier valt het kwartje bij veel kinderen. Onze boodschap is: probeer altijd oogcontact te maken met de chauffeur. Zie jij hem, dan ziet hij jou ook.”

Een dodehoekles. Het grijze vlak naast de vrachtwagen is de dode hoek. De vlakken met nummers corresponderen met de spiegels. Op de deur van de wagen zit een rode band met “Let op, dode hoek”.

Samen meer bereiken

“Als Renewi hebben we maar weinig invloed op het gedrag van andere weggebruikers: we kunnen het niet alleen. Dat is de reden dat we ambassadeur zijn geworden van Maak een punt van nul”, legt Aldwin uit. “We willen zelf onze verantwoordelijkheid nemen, maar we vinden het ook belangrijk om deel te zijn van een breder programma, waarvan de invloed verder reikt. Bovendien komen de ambities en aandachtspunten van Maak een punt van nul goed overeen met de onze.”

Renewi rijdt MONO

Een belangrijk thema voor Renewi is MONO rijden, zonder afleiding van bijvoorbeeld een telefoon. “In overleg met ROV Zuid-Holland hebben we in juni al een MONO-campagne gedraaid”, vertelt Aldwin. “Die was vooral gericht op voorlichting en instructie, met name via digitale middelen in verband met corona. Normaal gesproken komen we eens per maand bij elkaar in een kantine en kunnen we dit soort onderwerpen bespreken, maar dat zat er even niet in. Ook kregen we van het ROV een mal voor spuitkrijttekeningen met de tekst: Renewi rijdt MONO. Die hebben we bij al onze locaties bij de in- en uitgangen aangebracht. De tekst zit er nog steeds op, het was goede verf!” Op dit moment draait er een tweede campagne, die zich meer richt op de gevolgen van telefoongebruik tijdens het rijden. “We vragen aandacht voor dit thema, onder andere met een film die draait in alle kantines waar onze chauffeurs pauzeren. We sluiten qua timing aan op de landelijke MONO-campagne, dus die twee versterken elkaar.”

Op weg naar nul verkeersslachtoffers

“Ons doel is natuurlijk om het aantal ongevallen terug te dringen naar nul. Maar ook de stappen daarnaartoe zijn al mooi om te zien”, vindt Aldwin. “Ik ben trots op de verschillende campagnes die aandacht besteden aan verkeersveiligheid – en die ook nog eens goed worden ontvangen. Als iedereen een steentje bijdraagt, komen we heel ver!”

“Als we om de vrachtwagen heen staan, beginnen de kwartjes te vallen.”