ROV Zuid-Holland in 2019:

Wat leverde het op?

Onlangs verscheen het jaarverslag van ROV Zuid-Holland over 2019. Hierin leest u hoeveel basisscholen meededen aan de Schoolbrengweek, hoeveel scholieren lessen volgden van TotallyTraffic en op hoeveel locaties er pilotprojecten draaiden van Doortrappen. Maar ook over de werkzaamheden op het gebied van kennismanagement en communciatie. Onderstaande infographic geeft de belangrijkste activiteiten en resultaten weer.

ROV Zuid-Holland verzendt de jaarverslagen naar haar partners. Het verslag is ook op aanvraag te bestellen via informatie@rovzh.nl. Houd – gezien de situatie rondom corona – rekening met een langere verzendtijd dan u van ons gewend bent.

Deel dit artikel: