Verkeers­regels en -tekens zijn er niet voor niets

­Nieuwe tekstuitgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

In januari verschijnt de herdruk van het Reglement Verkeersregels en Verkeers­tekens, met alle actuele regels netjes op een rij. Want hoe meer mensen de Nederlandse verkeers­regels goed kennen, des te veiliger het verkeer.

Het gaat nog vaak mis in het verkeer. Alleen al in Zuid-Holland bereiken elke dag vijftien mensen hun bestemming niet. Veel verkeersongevallen zijn het gevolg van gevaarlijk gedrag. We letten bijvoorbeeld even niet op of kennen de regels onvoldoende.

Verkeersveilig gedrag als norm

Het Reglement Verkeersregels en Verkeers­tekens bevat de (landelijke) regels en tekens. Op initiatief van het ROV Zuid-Holland is hiervan een populaire versie gemaakt, die nu is geactualiseerd. Met de uitgave wil het ROV de kennis van verkeersdeelnemers op peil houden. Zo streeft ze het doel van nul verkeers­slachtoffers na.


Het ROV-ZH bevordert en faciliteert bijvoor­beeld verkeerseducatie op scholen. Dit doet ze via SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic. Én ze ondersteunt gemeentes en regio’s met kennis en communicatie in aanvulling op de aandacht voor veilige weginrichting en natuurlijk ook toezicht en handhaving. Hierbij komt het boekje goed van pas.


Het boekje is binnenkort te downloaden op rovzh.nl en maakeenpuntvannul.nl, en de bestellen via https://maakeenpuntvannul.nl/webshop.

Help mee!

Samen maken we een punt van nul slachtoffers. Kennis van de verkeersregels is daarbij stap 1. Het goede voorbeeld geven is stap 2.


Wilt u weten hoe u een steentje kunt bijdragen aan veiliger verkeer en minder ongevallen, kijk dan op de websites www.maakeenpuntvannul.nl of www.rovzh.nl.