Eerste SCHOOL op SEEF School­breng­week groot succes

Tienduizenden kinderen en ouders bereikt

Foto: Ronald Wittenberg-Verkeerseducatie

Bijna 300 scholen voor primair onderwijs hebben deelgenomen aan de aller­eerste SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek. Dit betekent dat bijna een kwart van de 1.250 scholen in Zuid-Holland meedeed! Niet alleen de uitbreiding van de School­breng­dag naar de Schoolbrengweek was nieuw. Andere primeurs waren de belofte-actie voor ouders en een nieuwe monitor­mogelijk­heid. Dit jaar werd er ook weer een prijs voor de mooist versierde fiets of schoenen uitgereikt.

Volgens een voorzichtige schatting zijn meer dan 60.000 kinderen én hun ouders bereikt met de oproep om in september 2019 een week lopend of fietsend naar school te gaan. Het ROV-ZH is trots op deze geweldige resultaten.

Belofte-actie ouders

Volgens een voorzichtige schatting zijn meer dan 60.000 kinderen én hun ouders bereikt met de oproep om in september 2019 een week lopend of fietsend naar school te gaan. Vóór de Schoolbrengweek konden ouders online beloven dat ze in deze week hun kinderen lopend of met de fiets naar school zouden brengen. Dankzij samen­werking met de Fietsersbond heeft deze belofte-actie voor ouders in Zuid-Holland een extra impuls gekregen. Via de website en sociale media van die organisatie, het ROV-ZH en SCHOOL op SEEF werden ouders opgeroepen om hun belofte te registreren. Van de 2.703 beloftes die er in heel Nederland zijn gedaan, kwamen er maar liefst 1.986 uit Zuid-Holland.

Foto: Ronald Wittenberg-Verkeerseducatie

De ouders van de Regenboogschool in Bodegraven-Reeuwijk waren bijzonder fanatiek: meer dan de helft registreerde zijn/haar belofte. Wethouder Inge Nieuwenhuizen overhandigde aan deze school een cheque voor de door het ROV Zuid-Holland uitgeloofde prijs: de Regenboog­school mag zich verheugen op een bezoek van de Magic Traffic Show, een educatieve voorstelling over verkeer.

Proef met Schoolbrengmonitor

Om het voor scholen mogelijk te maken om – desgewenst samen met de leerlingen – te volgen hoe leerlingen tijdens de week naar school kwamen, heeft het ROV Zuid-Holland een digitale monitor laten ontwikkelen. Via het digitale schoolbord konden scholen dagelijks invullen met welk vervoersmiddel de leer­lingen naar school kwamen en wat de weersomstandigheden waren. Uiteindelijk wil het ROV-ZH namelijk weten wat de invloed van het weer is op de vervoersmiddelkeuze. Tweeënzeventig scholen hebben de monitor gebruikt. Volgens de monitoringsgegevens kwamen op deze scholen tijdens de week 10.502 kinderen lopend naar school (29%), 15.189 leerlingen op de fiets (43%), 9.576 met de auto (27%) en 358 (1%) met het openbaar vervoer.

Pimp je Fiets wedstrijd

Net als in 2017 zijn ook dit jaar prijzen uitge­loofd voor degenen die tijdens de School­breng­week op de mooist versierde fiets of schoenen naar school kwamen. In 2018 riep het ROV-ZH op om dagelijks een leuk verslag van de dag te maken. Iedere regio heeft een prijs van € 250,- beschikbaar gesteld voor de regionale winnaar. Het ROV Zuid-Holland heeft een tweede voorstelling van de Magic Traffic Show uitgeloofd voor de mooiste fiets of schoenen van Zuid-Holland. Deze is gewonnen door Maxwell, leerling van SBO Het Avontuur in Den Haag. Hij maakte ingenieuze schoenen met zonnepanelen.

Winnaars Pimp je Fiets per regio

Goeree-Overflakkee: Faya (groep 8 OBS Stellengors, Stellendam) en Ryan (groep 1 OBS Ollie B Bommel, Den Bommel)

MRDH: Celeste (groep 5 De Bonte Pael, Delft)

Hoeksche Waard: Bien (groep 4 OBS Het Driespan, Puttershoek)

Holland Rijnland: Mette (groep 4, Johannesschool, Hillegom)

Albasserwaard-Vijfheerenlanden: Lois (groep 4b, CBS De Rank, Meerkerk)

Drechtsteden: Linor (groep 5 OBS Mondriaan, Dordrecht)

Reacties van scholen

Uit een enquête van het ROV-ZH blijkt dat scholen om verschillende redenen hebben meegedaan aan de Schoolbrengweek. Zowel bewustwording van het eigen haal- en breng­gedrag bij ouders als rust rond de school, de aandacht voor de verkeers­vaardigheden van de kinderen en het milieu werden daarbij genoemd. Ruim een derde van de onder­vraagde scholen heeft meerdere activiteiten georganiseerd in de week, zoals gastlessen. Het overgrote deel van de geënquêteerden vindt de gekozen periode (de derde week van september) geschikt voor de actie. Het ROV-ZH vindt het uiteraard belangrijk om de week op een moment te organiseren dat goed uitkomt voor de scholen, ouders en kinderen.

Hoe verder in 2020?

Het ROV Zuid-Holland wil graag weten hoe de Schoolbrengweek eraan kan bijdragen dat ouders en kinderen structureel meer lopend of op de fiets naar school komen. Het bureau Dijksterhuis & Van Baaren zal begin 2020 een onderzoek uitvoeren en een advies uit­brengen op de vraag hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. De resultaten van het onder­zoek zullen worden gebruikt voor de invulling en uitvoering van onze activiteiten in dit jaar.