Communicatiekalender ‘Maak een punt van nul’ 2020

Hier besteden we het komende jaar aandacht aan

Ook voor dit jaar heeft het ROV Zuid-Holland weer een kalender gemaakt voor de communicatie binnen de aanpak ‘Maak een punt van nul’. Deze sluit aan bij de landelijke kalender voor verkeersveiligheidscampagnes. We delen graag waar we het komende jaar aandacht aan besteden.

De kalender is bedoeld om te zorgen voor samenhang en een logische volgorde in de communicatie met verkeersdeelnemers. De Bob zomercampagne loopt bijvoorbeeld bewust in de zomerperiode. Door als gemeenten, het Rijk, het ROV Zuid-Holland en andere partners in dezelfde periode een eenduidige boodschap over te brengen, komen mensen die boodschappen meermalen en op verschillende plekken tegen. Dat vergroot de herkenbaarheid en effectiviteit.

Welk thema wanneer?

december 2019 - maart 2020: Bob wintercampagne

maart - april: MONO

mei - juni: Snelheid

juli - augustus: Bob zomercampagne

september - december: Bob in de Sportkantine, zuidelijk deel van Zuid-Holland

september - november: MONO

derde week september: Themaweek ‘Maak een punt van nul’ en Schoolbrengweek

december - januari 2021: Bob wintercampagne

Middelen

Het ROV Zuid-Holland ontwikkelt een contentkalender waarin per periode en per thema direct deelbare teksten en beelden staan. Voor de campagnes zijn nu al allerlei digitale middelen beschikbaar op www.maakeenpuntvannul.nl. Deze zullen in de loop van het jaar waar nodig worden geactualiseerd en uitgebreid. Landelijke middelen staan op www.verkeersveiligheidscampagnes.nl.

Meer weten? Advies nodig?

Het ROV Zuid-Holland denkt graag mee bij de invulling van de kalender. Stel uw vraag via info@maakeenpuntvannul.nl of bel 070-441 62 00.